Sociální sítě jsou určitě velmi užitečné a příjemné. Slouží k tomu, abychom se seznamovali, hledali ztracené přátel, udržovaly kontakty s těmi stávajícími. Můžeme vytvářet různé komunity, nebo třeba hledat prostřednictvím sociálních sítí práci nebo určité služby. Sdílíme své fotografie a myšlenky, které nás oslovily. Sdílíme a lajkueme příspěvky druhých. Můžeme si vytvářet různé skupiny a podskupiny jako přátelé, rodina, práce, škola. Jednotlivým podskupinám můžeme nastavit různá pravidla, například komu se zobrazí taková či onaká informace.
barevné obrázky
Samozřejmě sociální sítě představují velké nebezpečí. Nejen proto, že se jde setkat s kyberšikanou, ale každá zveřejněná informace představuje riziko. Co jednou na internet dáte, už se toho nezbavíte. Říká se tomu digitální stopa. Určitě si můžete vybavit příběhy lidí, kteří přišli o práci jen proto, že zveřejnili na sociálních sítí nevhodný obsah. Také je na místě být opatrný, když sdílíte fotografie, kde jste vyfoceni s lidmi, kteří by třeba se zveřejněním fotografie nesouhlasili. Jedná se v podstatě o porušení zákona o ochraně osobních údajů.
 struktura stromu

Pozor na to, co o sobě říkáte

Vůbec je na místě dávat pozor na informace.Co o sobě říkáte. Zveřejněte selfíčko z dovolené a potenciální zloděj hned ví, že nejste doma a může Vás vykrást. Velké nebezpečí samozřejmě představuje anonymita, není problém si zakládat falešné identity. Sociální sítě také poskytují prostor pro šíření nepravdivých informací takzvaných hoaxů, kterým se říká také poplašné zprávy. A v neposlední řadě je zde již zmiňovaná kyberšikna tedy šikana využívající elektronické prostředky. Jejím cílem je veřejné zesměšňování a ponižování oběti. Mezi nejčastější oběti kyberšikany patří určitě děti a mladiství, ale není žádnou výjimkou, když si tímto způsobem začnou vyřizovat účty bývalí partneři.

5/5 - (1 vote)