S úmluvou o mezinárodním obchodu ohrožených zvířat (CITES) je dnes u velké části volně žijících druhů běžně k nahlédnutí. Je to nejdůležitější dokument, který chrání faunu i flóru na mezinárodní úrovni před vyhubením. CITES zahrnuje celý seznam ohrožených druhů zvířat a my se seznámíme s těmi kriticky ohroženými.

nosorožec tuponosý

1. Nosorožec tuponosý (severní)

Je v současné době nejohroženějším druhem. Na světě zbývají poslední dva kusy, a to samice Najin a Fatu. Ve volné přírodě se tento druh nosorožce vyskytoval v oblasti jižní Afriky. Důvodem jeho rychlého poklesu stavů je nelegální lov neboli pytlačení. Pytláci výrazně zredukovali stáda nosorožců od roku 2003. Samice patří zoologické zahradě Dvůr Králové, která tyto nosorožce v rámci záchranného programu vyvezla do Keni.

V současné době jste určitě zaznamenali úhyn posledního samce a zůstávají pouze řečené dvě samice. Poslední možností je umělá reprodukce ze zachovalého spermatu. Vědci na této možnosti stále pracují a je to tak zřejmě jediná možnost k zachování druhu.
hlava gorily

2. Gorila horská

Také gorila nížinná patří dnes mezi kriticky ohrožené druhy zvířat. V současné době je ve volné přírodě okolo 800 jedinců. Jedná se o našeho největšího primáta. Oblast výskytu je střed Afriky v horských oblastech. Důvody poklesu stavů těchto jedinců jsou opět z velké části způsobené lidmi. Úbytek deštných pralesů, těžba dřevěného uhlí, pytlačení, nebo využívání půdy pro pěstování plodin a chov skotu. To všechno jsou důvody, proč je tento druh veden jako kriticky ohrožený. Organizací na ochranu goril je dnes velké množství, z nichž nejznámější je Světový fond na ochranu přírody.
tygr sumaterský

3.  Tygr sumaterský

Šelma, kterou najdeme pouze na ostrově Sumatra. Ve volné přírodě lze najít posledních pár stovek kusů této divoké kočky. Důvody ohrožení jsou způsobeny úbytkem životního prostoru, tedy kácením deštných pralesů a zejména nelegální lov. Indonésie se zapojila do boje o přežití tohoto poddruhu tygra, kde cílem je do roku 2020 stavy znovu navýšit.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup