V dobách evoluce patřily želvy k druhům, které se během svého vývoje částečně dostaly z vody a tam a zpět mezi pevninou a mořem. Výhradně mořské želvy vyhynuly asi před 200 miliony let, ale stopy želv, jak je známe, zůstaly. Během období triasu vidíme, že tělo želvy nabývá své známé podoby. Od této chvíle zůstává tělo prakticky nezměněno.

Přestože vývoj želvy může být snadno sledovatelný, na rozdíl například od hada zde stále chybí články a očekávaný gigantismus většiny pravěkých zvířat během druhohor. Dokážete si představit, že se kolem potuluje obrovská želva a žere stejně obří rostliny? Zdá se, že paleontologové nemohou přesně určit prehistorickou rodinu, ze které se vyvinuly moderní želvy, ale mohou s jistotou říci, že to nebyli plakodonti, jak se dříve uvažovalo.

m

Historicky měly želvy vliv na určitá náboženství. V hinduismu je Višnu napůl člověk, napůl želva a seděl na dně oceánského dna po velké mýtické potopě. Ve starověkém Řecku je želva symbolem řeckého boha Herma. Ve starověké Číně se k předpovědi používaly želví krunýře.

Dnes můžete najít želvy žijící v různých částech světa, dorůstající do různých velikostí a vykazující různé barvy a vzory. Galapágy jsou domovem obřích želv a údajně se tam dostaly asi před 3 miliony let. Jednou z nejpůsobivějších věcí na těchto želvách je jejich schopnost přežít bez jídla a vody až rok. Bohužel to nemohlo zachránit většinu populace před téměř vyhynutím. Velrybáři a bukanýři je skladovali jako potravu na dlouhých plavbách a používali je jako olej k rozsvícení lamp. Dnes žije na ostrovech jen asi 25 000 divokých želv. Naštěstí existují snahy o ochranu těchto býložravců před lidskými zásahy a dalšími faktory, které přispěly k jejich úbytku.

m

 Lidé mají obecně rádi želvy. Mnozí je považují za dokonalého mazlíčka, protože jsou relativně nenáročné na údržbu. V zimě se ukládají k zimnímu spánku až kolem dubna, jedí pravidelnou a jednoduchou stravu a vlastně nepotřebují žádný trénink ani procházky. Péče o želvu je obvykle kladena důrazem na správné prostředí a stravu. Bylo pozorováno, že si užívají lidského kontaktu, i když to nejsou příliš společenská zvířata. Pokud jsou drženy s jinými želvami, mohou být agresivní, ale ne s žádnými vážnými zraněními. Rádi se hrabou a budou se snažit podhrabat se pod jakoukoliv zídkou nebo plotem, takže si každý výběh zajistěte.