Mzda? Chcete si vypočítat čistou hodinovou mzdu Kalkulackacistemzdy.cz?

Každá práce má své ohodnocení, především v peněžní hodnotě, v českých korunách. Vykonána práce se rovná odměna, tedy mzda za danou práci, která je předem dohodnutá v pracovní smlouvě nebo dohodě. Všem přijde normální, že každá práce má jinou mzdu, a jiné ohodnocení a odlišné podmínky a různé odměny za navíc směny nebo přesčasy. Bude rozdíl, jestli pracujete jako prodavačka nebo jako vedoucí v dílně. Bude tady značný rozdíl.

Minimální mzda a pro koho je určena

Každý rok se hodinová mzda zvyšuje. V letošním roce se zvýšila o 3,2 korun českých, tedy v hodinové podobě 90,50 korun českých za odpracovanou dobu 40 hodin týdně.

Pro koho je minimální mzda určena?

Na každého a pro každého, který pracuje na smlouvu a hlavní pracovní poměr, zkrácený úvazek nebo dohoda o provedení práce, musí to být vztah uzavřený se zaměstnancem a zaměstnavatelem. Všechno má své pravidla a musíme se řídit zákony a plnit si své povinnosti, ale domáhat se svých práv, protože zaměstnavatelé často spoléhají na to, že zákoník práce neznáte a nebude vědět na co máte právo a čeho se můžete domáhat.

Co to je minimální mzda?

Je to zákonem dána částka, kde víte o tom, že pod limit nemůžete a nikdo vám nesmí dát pod mzdu 15 200 korun českých, tedy za pracovní dobu 40 týdně. Jestli váš zaměstnavatel poruší tento zákon, můžete ho dát k soudu a s velkou šancí to vyhrajete, protože tohle zkouší často na neznalce zákonu, což to bývá například u skupiny ukrajinských dělníků, a mnoho z dalších případů. Je to trestné, tak pozor na to a běžte se podívat do smlouvy, jak to máte a vy.

Minimální mzda

Mzda a jak dlouho je pracovní doba

V zákoníku práce je 40 hodin práce týdně, ale můžete se domluvit i jinak. Zaleží na domluvě a jak to funguje ve vaší práci, na prostředí apod. Také můžete přejít na zkrácený úvazek nebo jít na dohodu, ale zaleží na jenom vás a na vaší firmě, společnosti nebo organizaci. Každá práce má určenou mzdu podle dosaženého vzdělaní, prostředí, bezpečí a ochrana při práci, kolik máte kurzů nebo certifikátů a počet let v praxi.