Ztrátou neuronů obsahujících dopamin, tedy látky, která je důležitá pro přenos vzruchu, pacient přestává ovládat své svaly.


Poprvé ji popsal roku 1817 londýnský lékař James Parkinson.


Příznaky nemoci


Zpomalené pohyby, svalová ztuhlost, klidový třes prstů na rukou, strnulý výraz tváře. Později se přidá třes víček, jazyka, dolních končetin, čelisti, nemocný hůře mluví, trpí závratěmi a depresemi. Je více unavený. Často dochází i ke ztuhlosti zad, křečím, problémy se spaním a častou zácpou.


Někdy pacienti budí dojem zdravých lidí, ale mohou trpět pohyby, které nejsou schopni ovládat vůlí. Nemoc většinou postihuje lidi starší 50 let, ale mohou se objevit i mladší pacienti.
platíčka pilulek


Choroba přináší čtyři fáze


 Takzvaná adaptační, která je velmi intenzivní z emočního hlediska. Dochází k prvním projevům, oznámení diagnózy a začátku života s nemocí.


Než se objeví první příznaky, zánik buněk začíná dlouho předtím. Nemocný si připadá unavený, zpomalený, jeho výkon se snižuje, a když chytne nějakou banální nemoc, dlouho trvá, než se vyléčí. Bohužel se nemoc dá diagnostikovat až s prvními pohybovými příznaky.


 


Fáze vyrovnanosti. Člověk se díky léčbě vrací k životu před vyřčením diagnózy a tuto skutečnost je schopný oznámit přátelům a v zaměstnání. Zatím nemusí být život nijak omezen.


 


 Začnou se objevovat výkyvy v pohybech, tedy fluktuace hybnosti a zvraty ve stavech. V účincích léků dochází k výkyvům. Střídají se stavy hybnosti. Bohužel zde už nemoc začíná mít navrch a komplikuje každodenní život.


 


V poslední fázi už nemoc zabírá veškeré místo. Poruchy mají vliv na každodenní život jak nemocného, tak jeho okolí. Pacient se neobejde bez pomoci.


bolení hlavy


Nemotorické příznaky


Bolest


Je u každého individuální. Může se projevit na končetinách ve formě trnutí a mravenčení. Svalové křeče zejména nohou mohou být časté.


Deprese


Příznaky jsou jiné, než u zdravých lidí. Nemocný pociťuje smutek, či zoufalství, odlišné od běžných pocitů zármutku. Cítí beznaděj, úzkost a podceňuje se. Může se objevit celková skleslost, porucha příjmu potravy, spánku, nadměrná únava. Nemá chuť celý den nic dělat.


Únava


Pocit nedostatku energie, celková utahanost. Pozor-nezaměňovat s potřebou spánku.


Zácpa


Může být způsobena jak samotnou chorobou, tak některými antiparkinsoniky.


Obtíže s močením


Objeví se zvýšená frekvence a naléhavost močení, může začít dojít k pomočení, kdy v noci nemocný nestihne včas dojít na záchod. Problémy s inkontinencí mohou začít i během dne.


Nadměrné pocení


Parkinsonova choroba způsobuje i postižení části nervové soustavy, která řídí tyto funkce. K pocení dochází hlavně v podpaží.


Zrak


Někteří vidí rozmazaně, nebo dvojitě. Je to díky nedostatku dopaminu v očních svalech. Někdy dochází ke snížené frekvenci mrkání a oči jsou díky tomu zarudlé. Lékař zpravidla předepíše tzv. umělé slzy.


Seberoická dermatitida


Díky zvýšenému vylučování tukových buněk se kůže na čele a kštici stává mastnou, zarudlou, svědí a loupe se.


Vhodné jsou procházky a lehké cvičení.


4.3
03