Pokud ho chcete ve volné přírodě spatřit, dá vám to práci. Najít byste ho mohli podle jeho tenkého hlasu, který je protáhlý a pomalu klesá, kdy slyšíte „síííh“.
Rozšíření
Moudivláčci lužní žijí téměř po celé Evropě. Jejich výskyt není dokumentován jen v části západní Francie, Velké Británie a Skandinávie. Ale postupně se rozšiřuje směrem na severozápad.
Na našem území jsou především v okolí řek, jako je Polabí, Poohří, V jihočeské oblasti, v Podkrušnohoří, na střední a jižní Moravě a v okolí Ostravy.
V hojné míře se vyskytují v okolí řek, jezer, rybníků a poblíž mokřadů. Na olších, vrbách nebo břízách si staví svá krásná elastická hnízda. Jejich tvar připomíná hrušku nebo kapku.
 sýkorka na stromě
Tento nepatrný ptáček patří mezi bravurní letce, protože se bez problémů pohybuje v rákosovém porostu, kde hledá stavební materiál a potravu. Ke stavbě hojně využívá přírodní chmýří, nejčastěji z orobince. Slinami ho spojuje v pevnou hmotu s izolačními vlastnostmi. Hnízda buduje na převislých větvích, kde si pomocí stébla trav a přírodních a živočišných vláken plete obydlí. Vystýlá si ho jemným chmýřím z nažek vrb a topolů. Vysoké bývá 13,5 – 18 cm, vnější průměr se pohybuje mezi 8 – 15 cm a tloušťka stěn mezi 0,5 – 1 cm.
Vzhled
Malý sýkorovitý pták s kuželovitým a ostrým zobáčkem. Dospělý samec se zbarvením podobá ťuhýkovi obecnému. Na rozdíl od něj má černou masku, která se táhne přes oči dozadu na temeno. Temeno a šíji má světle šedé a na hřbetě má červenohnědý pláštík. Na hrudi má sameček oproti samičce rozpité cihlově zbarvené skvrnky.
hejno ptáků
Hnízdění           
Sameček začne plést hnízdo a během stavby vábí samičku. Ta se ke stavbě přidá. Od dubna do konce června samička snese 5 – 8 vajec- Sedí na nich pouze ona. Po dvou týdnech se vylíhnou mláďata a jen ona se o ně stará. Hnízdo opouštějí za 17 – 20 dní a dalších 5 dní se vracejí zpět na noc. Pohlavně dospívají v 2. roce života.
Ptáci jsou polygamní a samečci mohou mít v tu samou dobu až tři partnerky.
Pokud při stavbě hnízda neprojeví samička zájem, opustí sameček rozestavěné hnízdo a letí jinam, kde se pustí do další stavby.
Potrava
Drobní bezobratlí, brouci, vajíčka a housenky motýlů. Z rostlinné potravy se živí nektarem.
 
Jsou výborní šplhavci a dokážou lézt i po těch nejtenčích větvičkách. I hlavou dolů. Létají lehce a klikatě.
Ze svých zimovišť ve Středomoří se vracejí v dubnu a odlétají od září do října.
Moudivláček lužní je ohrožený druh, podle zákona zvláště chráněný.

3.7
03